צוות המשרד
 מנהל המשרד
 דויד
  054-2530800
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 שניר
 050-8820963
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 מזכירה
 אורטל
 08-8677724
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 רמי
 0505354478
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן